Tidstabeller og annulleringer

Tidstabeller

Flyselskabet skal gøre sit bedste for at befordre passagerer og bagage på den mest hensigtsmæssige måde. Flyselskabet skal også gøre sit bedste for at følge den publicerede tidstabel, som gælder for befordringsdagen.

Rutetiderne i flyselskabets publicerede tidstabeller er ikke garanterede og kan ændres fra tidstabellen udgives til den dato passageren ønsker at rejse.

Flyselskabet forbeholder sig retten til tidsændringer helt frem til afgang og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser forårsaget af usædvanlige omstændigheder.

Uregelmæssigheder

Punktlighed vil altid være et højt prioriteret mål for DAT, og vi arbejder målrettet på at få vores fly af sted planmæssigt. Alligevel kan der forekomme uregelmæssigheder. På generelt grundlag henviser vi til følgende internet-hjemmesider, hvor der findes information om passagerrettigheder ved uregelmæssigheder:

www.flypassasjer.no (Luftfartstilsynet)
www.flypassager.dk
www.trafikstyrelsen.dk
www.forbrukerportalen.no
www.forbrug.dk

For øvrigt henviser vi til gældende EU-forordningen nr. 261/2004. Hvert land vor forordningen er ratificeret har udpeget et organ (se link) med formålet at sikre håndhævelsen.

Forsinkelser

Ved forsinkelser har du krav på forplejning, hvis du er mødt op i gaten senest 20 minutter før den planlagte afgang, såfremt forsinkelsen er på mere end to timer og for rejser indtil 1.500 kilometer. Dette betyder måltider i forhold til ventetiden, eventuelt også overnatning, hvis ny rejse tilbydes næste dag, nødvendig transport mellem lufthavn, overnatningssted og tilbage til lufthavnen, to telefonsamtaler, telefaxbesked eller e-mail.

Måltider/madkuponer vil ikke blive uddelt i tilfælde, hvor dette forsinker afgangen yderligere. Hvis forsinkelsen er på mere end fem timer, og du ikke ønsker at benytte rejsen, vil DAT tilbyde dig at ændre rejsen til andre DAT-afgange uden meromkostninger for dig, forudsat at der er ledig plads.

I de tilfælde, hvor formålet med rejsen bortfalder, vil du kunne afbestille den aktuelle rejse og få billetten fuldt refunderet. Dette gælder også for eventuel returrejse.

Aflysninger ved ekstraordinære omstændigheder

Ekstraordinære omstændigheder er hændelser, som ikke kunne være undgået, selv om alle rimelige forholdsregler blev truffet. Dette kan for eksempel være:

 • Vejrforhold og konsekvens af vejrforhold fra tidligere afgange.
 • Tekniske mangler, som opstår akut og som berører flysikkerheden. - Strejke eller anden arbejdskonflikt, som påvirker driften.
 • Begrænsninger i luftrummet som følge af Air Traffic Control (ATC). - Sygdom blandt besætningen, som ikke kunne forudses.
 • Øvrige uforudsete omstændigheder/hændelser som udgør en sikkerhedsrisiko for afgangen.
 • Hvis din afgang bliver aflyst som følge af nogen af disse omstændigheder, vil DAT tilbyde dig alternative DAT-afgange uden meromkostninger for dig, forudsat der er ledig kapacitet. Du kan også ændre rejsen til senere afgange, hvor vi har ledig kapacitet. Dette gælder også for eventuel returrejse. Dersom hensigten med din rejse bortfalder, kan du søge DAT om refundering.

Aflysning ved kontrollerbare omstændigheder

Kontrollerbare omstændigheder kan for eksempel være:

 • Planlagte ruteændringer af kommercielle årsager.
 • Ruteændringer af andre årsager, som er inden for flyselskabets kontrol.
 • Forudsigelige tekniske årsager.
 • Mangel på bemanding, som burde have været forudset.

Hvis din rejse aflyses af kontrollerbare omstændigheder, har du krav på refundering af rejsen og returrejsen, hvis du ikke ønsker at benytte den. Du kan også vælge ombooking af rejsen uden meromkostninger for dig. Desuden har du krav på måltider i forhold til ventetid, overnatning, hvis ny rejse tilbydes næste dag, samt dækning af transportudgifter mellem lufthavn, overnatningssted og tilbage til lufthavnen, to telefonsamtaler, telefaxbeskeder eller e-mail. Derudover har du ret til erstatning i forhold til rejsens længde. Denne udgør: 250 EURO for flyvninger indtil 1.500 kilometer, og 400 EURO for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer. Retten til denne kompensation har du ikke, hvis DAT eller dit rejsebureau har informeret dig om aflysningen:

 • Tidligere end 14 dage før afrejse
 • Mellem 7 og 14 dage før afrejse, forudsat, at du bliver tilbudt et alternativ, som indebærer afrejse højst to timer før planmæssigt afgangstidspunkt, og får dig frem senest fire timer efter planlagt ankomsttid.
 • Mindre end 7 dage før afrejse, forudsat, at du bliver tilbudt et alternativ, som indebærer afrejse højst én time før planmæssigt afgangstidspunkt, og får dig frem senest to timer efter planlagt ankomsttid.