Viden om:

Robot ansat i kommune

10-03-2018

Det kan blive en interessant oplevelse at besøge borgerservice en gang i fremtiden, men måske skal man tage begrebet ’en robot’ med et gran salt. Måske er historien her blot en charmeoffensiv for et stykke avanceret software?

Under alle omstændigheder har Haderslev Kommune købt en robot, som i fremtiden skal automatisere udvalgte arbejdsgange indenfor økonomi og administration, der i dag håndteres af kommunale medarbejdere. Kommunen bliver dermed den første af de sønderjyske kommuner, som netop investerer i en softwarerobot.

Der er tale om et tværorganisatorisk projekt, hvor den nyindkøbte og indtil videre navnløse robot i første omgang skal centralisere konteringen af en af Haderslev Kommunes største leverandørers regninger. Den opgave håndteres i dag decentralt i hele organisationen, men fra foråret er det tanken, at robotten skal overtage det ensartede, manuelle arbejde, så medarbejderne får mere tid til faglige og komplekse opgaver.

Det er ledere fra kommunens afdeling for Økonomi og Arbejdsmarked, der i samarbejde med fagspecialister fra de enkelte fagområder har identificeret en række rutinemæssige, administrative arbejdsgange, hvor det giver god mening at anvende en robot – det kan være til kontering af regninger og andet rutinemæssigt tastearbejde. Det betyder, at der frigives værdifuld arbejdstid, som eksempelvis kan bruges til at understøtte en mere kvalificeret sagsbehandling og bedre service til gavn for både borgere og medarbejdere i Haderslev Kommune.

Eventuelle afvigelser vil naturligvis fortsat blive håndteret af medarbejdere, som også fortsat vil stå for kvalitetssikringen af det færdige arbejde.

Og når robotten er faldet godt til (!) i sit nye job, er det meningen, at den med tiden også skal kontere og betale lægeerklæringer på arbejdsmarkedsområdet.

Fakta om robotter

Robotic Process Automation eller bare RPA er en softwarerobot, der kan automatisere en lang række arbejdsgange i en organisation. Den kan udføre ensartede, rutinemæssige, administrative opgaver på en computer, som f.eks. at flytte data fra et IT-system til et andet, rense data og så videre. Fordelen ved at anvende en softwarerobot til opgaveløsningen er, at der frigøres medarbejderressourcer, som kan bruges på at servicere borgere og løse andre opgaver i organisationen.