Billedet fortæller:

Et sted med plads til fortællinger

23-05-2018 | Af Kim Reich

Det nye besøgscenter ved Hammershus, der blev indviet i marts, er som vi kender Bornholm - et sted, en iagttagelse, en historie og masser af alt det, som vi forbinder med øen. Og det er som om den sene vinter er som centret selv: en diskret påmindelse om at det er landskabet og naturen, der bestemmer.

Centret, der er tegnet af Arkitema Architects og professor Christoffer Harlang, føjer en helt ny, meget markant og alligevel overraskende diskret dimension til landskabet over for den kendte borgruin. Opgaven for arkitekterne var netop at respektere den unikke natur i området og skabe et sted for de besøgende, hvor der både er moderne faciliteter, plads til fortællinger og direkte udsigt til hovedattraktionen.

Besøgscentret er udformet med enkle udtryk i høj kvalitet, hvor blandt andet lokalt bornholmsk egetræ har en fremtrædende rolle. Arkitekterne lader egetræsplankerne og det specialdesignede inventar i eg spille op mod yder- og indervægge i rå beton i en konstruktion der fremstår indbydende og varm. Ovenover indgår det svævende tag naturligt i det landskabelige stiforløb, og fra terrassen foran centret udløber en bro, der viderefører stiforløbet mod slotsruinen og etablerer yderligere udsigtspunkter i landskabet.

Det har været vigtigt for os at skabe et dynamisk landskabsforløb, hvor de besøgende har mange muligheder for at opleve naturen og den historiske ruin.

Taget har den funktion, at det skærmer historien mod det moderne, fordi det lægger sig i forlængelse af det bakkede landskab. Dermed kan publikum ikke se besøgscentret, når de bevæger sig hen mod Hammershus. Det giver to umiddelbare fordele for gæsterne - dels tager bygningen ikke fokus fra hovedattraktionen og dels bliver taget et naturligt udsigtspunkt med god plads til ophold.

Det lette tag gør huset åbent og gennemlyst med gode rumlige kvaliteter og lys fra begge sider. Det er udformet som en landskabelig tribune med gode sidde- og opholdsmuligheder. En offentlig plads, der giver noget tilbage til stedet ved at være til rådighed for de besøgende, og som i sagens natur er tilgængeligt året rundt.

- Vi har med et brugbart tag valgt at vægte den landskabelige oplevelse for de besøgende meget højt og underspille bygningens fremtoning, når de ankommer. Taget bliver derfor en naturlig del af det omkringliggende stisystem fremfor et forstyrrende element i oplevelsen. Med andre ord giver vi de besøgende mulighed for en ekstra oplevelse, som de ikke ville have fået, hvis de bare skulle gå direkte ind i et besøgscenter. Det har været vigtigt for os at skabe et dynamisk landskabsforløb, hvor de besøgende har mange muligheder for at opleve naturen og den historiske ruin, forklarer senior partner i Arkitema, Poul Schülein.

Indfældet her på opslaget er et af de første fotografier af Hammershus. Det er taget af G. Støckel, Rønne, i 1860’erne og viser ruinens tilstand, før Peter Haubergs startede sine restaureringsarbejder sidst i 1880'erne.

Tak til forfatter og webmaster Ann Vibeke Knudsen fra firmaet www.fotohistorie.com for det historiske bidrag.

Foto: Jens Markus Lindhe for Arkitema Architects /Christoffer Harlang