Aalborg Universitet:

Aalborg Universitet har sat København på verdenskortet

Af Kim Reich

Syv forskere fra Aalborg Universitet er blandt de 3.300 forskere i verden, der bliver citeret hyppigst af andre forskere. Blandt dem er en fra forskningsmiljøet i København og ikke nok med det: sidste år løb kandidatuddannelsen i lysdesign på AAU CPH med den anerkendte pris PLDR Education Award 2017 ved en stor event i Paris. Man har med andre ord ikke blot de mest citerede forskere, men også en af verdens bedste uddannelser inden for feltet.

Da Aalborg Universitet i sommeren 2012 overtog Nokias gamle domicil på A.C Meyers Vænge og Frederikskaj i den dengang noget forsømte del af Københavns Sydhavn, fik man mulighed for at samle alle aktiviteter i hovedstadsområdet under ét tag. Oven i hatten rykkede Statens Byggeforskningsinstitut, som hidtil havde haft lokaler i Hørsholm, også til Sydhavn som en del af AAU. Sammen med Københavns Kommune og de virksomheder, der i dag er en del af campus, vil universitetet gerne udnytte sit høje internationale niveau og skabe et lokalt innovationsdistrikt, der samtidig skal være et trækplaster for lokale iværksættere og for borgerne i den nye bydel, der vokser op på de gamle havnearealer omkring universitetet.

- For os er det et stort aktiv, at AAU er repræsenteret i København og at vi har en stærk international profil på højt niveau inden for uddannelses- og forskningsverdenen. Det gør os i stand til at tiltrække de bedste forskere, men giver os også mulighed for sammen med kommunen og lokale aktører i området at skabe et innovationsdistrikt på niveau med de bedste i verden. Her er det samarbejde vi har med virksomhederne på campus om udvikling, videndeling og kommercialisering af ideer og viden et stort skridt på vejen. Samtidig vil vi gerne være en ressource for lokalområdet. Vi har studerende, som hjælper virksomheder eller foreninger i Sydhavn med konkrete projekter og vi har en Task Force sammen med kommunen omkring udvikling af campusområdet og etablering af nye iværksættervirksomheder, siger campuschef Martin Vive Ivø til inflight.

"Aalborg Universitet er stormet op på de internationale ranglister og kan i dag måle sig med de bedste i verden"

Den største blandt de virksomheder, som har etableret sig på AAU’s campus i Sydhavn for at være en del af universitetsmiljøet, er Volvos ”User Experience Competence Center (UXCC)”. Dermed er fundamentet allerede lagt sammen med de anerkendte forskningsmiljøer til at skabe et helt nyt teknologisk kraft- og videncenter med praksisnær adgang til virksomhederne for de studerende. Tilsvarende innovationsdistrikter findes bl.a. i Barcelona og Boston, hvor uddannelses- og forskningsinstitutioner arbejder tæt sammen med det offentlige og de lokale virksomheder i området.

Samarbejde løfter alle

En analyse, som konsulenthuset IRIS Group har udarbejdet for AAU, viser at de virksomheder, der samarbejder med universitetet, i gennemsnit oplever en vækst i produktiviteten over en otteårig periode, der er 12,5 procentpoint højere end sammenlignelige virksomheder, der ikke har et universitetssamarbejde.

- Vi har altid haft et praksisorienteret element i de uddannelser vi tilbyder, men videndelingen betyder at vi får erfaringer den anden vej, som medvirker til at vi er, hvor vi er i dag. Det er desuden en stor fordel, at vi har en base i København, hvor vi både har rigtigt mange private og offentlige samarbejdspartnere og er nær en stor, international lufthavn. Aalborg Universitet er stormet op på de internationale ranglister og kan i dag måle sig med de bedste i verden. Det betyder, at vi er et højt anerkendt internationalt universitet og vores tilstedeværelse i hovedstaden er med til at sikre et uddannelses- og forskningsmiljø, hvor vi i endnu højere grad kan tiltrække internationale forskere, men samtidig ønsker vi altså også fortsat at være en aktiv del af lokalområdet”, siger Martin Vive Ivø.

Fællesskab og bevægelse

Han har en vision om, at campus - ved at lukke området op mod omverdenen - vil være med til at styrke fællesskabet mellem universitetet og byen. Da Nokia havde ejendommen, var der høje krav til sikkerheden. Nu gør stedet mere væsen af sig bl.a. med den smukke bro med lyseffekterne om aftenen, der forbinder universitetets centrale bygninger. Det er en plan, som man bl.a. i samarbejde med PFA Ejendomme, der ejer universitetsbygningerne, arbejder på at realisere.

Juul Frost Arkitekter A/S, der har tegnestue i den anden ende af havneløbet på Refshaleøen, har udarbejdet en helhedsplan for universitetet, hvor man taler om at udvikle det udendørs campus- og studieliv. Planen beskriver, hvordan man kan transformere arealerne omkring universitetets bygningskompleks til bevægelses- og opholdszoner med plads til en masse aktiviteter.

- Vi har bl.a. et ønske om at fremme bevægelseskulturen i det eksisterende campusområde ved at vi invitere den omgivende by ind på campus, så vi kan skabe et mangfoldigt samlingspunkt for de studerende, styrke hverdagslivets tilstedeværelse i området og ikke mindst skabe forbindelser til det omgivende bymiljø. Vi vil gerne være synlige i lokalområdet, men også bidrage til byens udvikling, siger campuschefen.

Idéen er at slå to fluer med ét smæk. Det handler på den ene side om at gøre området mere attraktivt og give de studerende og ansatte en mulighed for at røre sig noget mere, og på den anden side om at få lokalområdets indbyggere til at bruge området mere aktivt. Det kan man allerede i dag, men der skal større investeringer til for at universitetet kommer helt i mål med sin plan.

- Visionen er vi får en campus, som har badezoner, aktivitetsområder og masser af grønne led mellem bygningerne, så vi i endnu højere grad kan blive en del af det fællesskab vi har med vores naboer her i Sydhavn, siger Martin Vive Ivø.