Mit barn skal rejse alene, hvad skal jeg være opmærksom på?

Du kan bestille børneledsagelse hos dit rejsebureau. Bemærk, at en flyvning har en øvre begrænsning for antallet af børn, der rejser alene.

Vi anbefaler derfor, at du bestiller ledsagelsen i god tid, og senest to hverdage inden afrejse. Vi gør opmærksom på, at det ikke er alle lande, som acceptere uledsagede børn.

Du skal bruge et ledsagedokument

Forældre eller værge over barnet skal udfylde et ledsagedokument inden afrejse. Du finder ledsagedokumentet her. Det indeholder barnets personoplysninger, rejserute samt navnet på den person, der afhenter barnet på rejsemålet. Dokumentet skal være udfyldt og underskrevet af forældre/værge, som også skal fremvise gyldig ID. Dokumentet følger barnet under hele rejsen.

Check-in, rejse og ankomst

Check-in for børn, der rejser alene, skal være afsluttet senest 60 minutter før afgangstidspunkt. Vær derfor opmærksom på travle perioder, hvor der kan opstå kø ved check-in. Den pårørende skal hjælpe barnet med at checke ind samt aflevere bagage, og skal blive i lufthavnen, indtil flyet er i luften.

Barnet får hjælp til at komme igennem sikkerhedskontrollen, frem til gaten og ombord på flyet. Her hjælper et besætningsmedlem barnet med at finde sig godt tilrette og holder øje med barnet under hele flyvningen.

Ved ankomsten bliver barnet hjulpet af flyet, får hentet bagage og følges igennem told og paskontrol. Derefter overlades det til den person, som står på ledsagedokumentet, mod forevisning af gyldig ID.

I tilfælde af forsinkelser

Skulle der opstå forsinkelse eller noget andet uforudset undervejs, får barnet særlig opmærksomhed og hjælp. DAT sørger for at barnet aldrig efterlades uden opsyn.

Du kan også læse Udenrigsministeriets oplysninger om børn på rejse her.

Sun Tours kundeservice

Tlf. +45 73 20 07 20

info@suntours.dk